Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ร้องครางบ่อยๆ อาจทำให้เซ็กส์ด้อยคุณภาพ

ทุกครั้งที่เกิดอารมณ์ทางเพศ หลายคนคงเลือกที่จะขอคนรักมีเซ็กส์แบบในหนังโป้จีน มากกว่าการไปช่วยตัวเองด้วยหนังโป้จีนอยู่เงียบๆ มันเป็นทางออกที่ดีเพราะคุณจะไม่ต้องกดอารมณ์เอาไว้จนเกิดความเครียด คิดดูสิว่า ถ้าอยากมีเซ็กส์แต่สุดท้ายต้องเก็บมันเอาไว้ คงสร้างความไม่สบายใจ และไม่สบายตัวอีกเหมือนกัน ทุกครั้งจังต้องจบลงด้วยการขอมีเซ็กส์หรือการช่วยตัวเอง เพื่อบรรเทาความต้องการนั้นไป